غذای آماده

اصطلاح “غذای آماده” به گروهی از وعده های غذایی سرد و گرم اطلاق می شود که نیازی به آماده کردن ندارند و یا زمان کمی برای آماده کردن آنها صرف می شود. غذاهای آماده با توجه به میزان آماده سازی می توانند در گروه های ذیل دسته بندی شوند:

آماده برای طبخ: نیاز به هیچ کار اضافه و یا آماده سازی پیش از پخت ندارند، مانند سیب زمینی های سرخ کرده نیمه آماده.

آماده برای استفاده: باید آماده و احتمالاً گرم شوند، مانند پوره سیب زمینی.

خورش آماده: انواع خورش و خوراک آماده تنها نیاز به گرم کردن دارند.

آماده برای میز: بلافاصله قابل مصرف هستند، مانند سالاد های آماده.