غلات صبحانه (Breakfast Cereals)

غلات صبحانه یا سیریال ها بیشتر به عنوان محصولاتی شناخته می شوند که در وعده صبحانه و به همراه محصولات لبنی مصرف می شوند. محصولات معمول این گروه شامل کورن فلکس ها (Corn Flakes) و موزلی ها (Muesli) هستند. کورن فلکس یا برشتوک یک صبحانه رایج در دنیاست و از ذرت تولید می شود و موزلی نیز انواع جوانه و پرک غلات، میوه های خشک و دانه های خشک را در خود دارد که عموماً همراه با شیر، ماست و یا انواع آبمیوه مصرف می شود. امروزه تقریباً از تمام انواع غله برای تولید “غلات صبحانه” استفاده می شود و مهم ترین ویژگی مد نظر تولید کنندگان آن میزانی از “تردی” است که تا هنگام ریختن در ظرف و همچنین در هنگام خوردن احساس شود.