صنایع گوشت، مرغ و ماهی

این بخش از محصولات غذایی شامل فراورده های گوشتی دامی (گاو،گوساله، گوسفند و غیره) ، ماکیان (مرغ، خروس، بوقلمون، شتر مرغ و غیره)،  و ماهی ها می باشد. محصولات گوشتی انواع مختلفی چه از نظر نوع تولید و چه از لحاظ بیولوژیکی دارند. این محصولات به صورت خشک، پخته شده، حرارت دیده و سرد مصرف می شوند.

البته ماهی تفاوت های اساسی با گوشت دارد. ماهی ها عموماً صید می شوند و در میزان کمی پرورش داده می شوند، لذا بازار ماهی همواره در تغییر و تحول است. با توجه به فصل و منطقه محصولات متفاوتی ارائه می شوند. از طرفی ماهی غذایی است با ویژگیهای منحصر بفرد که نقش بسزایی در سلامت دارد و بر خلاف گوشت و مرغ به روشهای متفاوتی چون، خام، پخته شده، ماهی کامل و فراوری شده در محصولات دیگر ارائه می شود.