نان های بدون گلوتن (Gluten free)

محصولات بدون گلوتن عمدتاً برای مصرف کنندگانی که دچار بیماری سلیاک هستند تولید می شوند تا مانع عکس العمل آلرژیک در مصرف کننده شوند. چالش اصلی در تولید این نوع محصولات ایجاد بافت مناسب در نان است، مانند بافتی که در نان های تولید شده با آرد گندم معمولی ایجاد می گردد.