چیپس تورتیلا

تورتیلا از ترکیب آرد ذرت و آب تهیه می شود. خمیر تورتیلا ابتدا به صورت مثلثی در می آید و سپس توسط آتش مستقیم پخته شده و در هوای آزاد خشک می شود. بعد از خشک شدن تورتیلا های مثلثی در روغن مایع سرخ می شوند و بر اساس ذائقه ی مصرف کننده با نمک و انواع چاشنی طعم دار می شوند.

This post is also available in: English