چیپس سیب زمینی

چیپس سیب زمینی مشخصاً از سیب زمینی تولید می شود. سیب زمینی توسط ماشین آلات اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک به صورت ورقه ای  در آمده در روغن گیاهی سرخ می شود و بعد از آن می توان مواد طعم زا را به ان اضافه کرد. این مواد می تواند شامل طیف وسیعی از نمک ساده تا خامه ترش، پیاز و فلفل، گیاهان و سبزیجات مختلف باشد.