گوشت قرمز

این بخش از محصولات غذایی شامل فراورده های گوشتی دامی (گاو،گوساله، گوسفند و غیره) می باشد. محصولات گوشتی انواع مختلفی چه از نظر نوع تولید و چه از لحاظ بیولوژیکی دارند. این محصولات به صورت خشک، پخته شده، حرارت دیده و سرد مصرف می شوند.

This post is also available in: English