صنعت تولید اسنک

اسنک ها از مواد اولیه ای مانند سیب زمینی و انواع مغز (بادام زمینی، فندق، بادام، غیره) تولید می شوند و یا می توانند از ترکیبی از مواد اولیه فراوری شده تهیه شوند. طیف محصولات اسنک بسیار وسیع است و به نمونه هایی مانند چیپس سیب زمینی، پفک، چیپس اکسترود شده و غیره اشاره کرد.