صنعت نوشیدنی ها

Namexon تامین کننده گروه وسیعی از مواد اولیه شامل اسانس ها، شیرین کننده ها، فیبر ها، تثبیت کننده ها، رنگ ها و غیره است که در صنایع نوشیدنی کابرد دارند. نوشیدنی ها شامل ماء الشعیر، آبمیوه ها،  نوشابه های گازدار و بدون گاز،آب معدنی، نکتار، شربت و غیره هستند. نیاز تمام این محصولات قابلیت تغییر سریع و توسعه پایدار با توجه به روند رشد بازار است. فاکتورهای اصلی که به کمک آنها می توان محصولات جدید ایجاد کرد و یا بهبود محصولات فعلی، تغییر در طعم، رنگ، احساس دهانی، شکل ظاهری و همچنین بازاریابی قدرتمند در پشت هر محصول است.