نوشته‌ها

تحلیل شیمیایی سوربیتول

Sorbitol stock namexon

تحلیل شیمیایی سوربیتول


 

نام ها: دی – گلوکیتول، دی – سوربیتول، سوربیت، سوربول، شماره INS  420

نام شیمیایی: سوربیتول

شماره C.A.S : 4-70-50

فرمول شیمیایی سوربیتول: C6H14O6

فرمول ساختاری سوربیتول:

Sorbitol structure namexon

وزن فرمول: 182.17

انواع (ظاهر) : پودر سفید رطوبتی سوربیتول، پودر کریستالی سوربیتول، گرانول سوربیتول، پرک سوربیتول، سوربیتول مایع

کاربرد سوربیتول: شیرین کننده، نگهدارنده رطوبت، بهبود دهنده، بافت ساز، نگهدارنده، عامل کلوخه شدن

ویژگی ها

حلالیت سوربیتول: بسیار حلال در آب، کمی حلال در اتانول

دمای ذوب سوربیتول: بین 88 تا 102 درجه سلسیوس

خلوص

میزان آب در سوربیتول: کمتر یا مساوی 1%

میزان خاکستر سولفاته در سوربیتول: کمتر یا مساوی 1%

میزان کلریدها در سوربیتول: کمتر یا مساوی 50 میلی گرم در کیلوگرم

میزان نیکل در سوربیتول: کمتر یا مساوی 2 میلی گرم در کیلوگرم

میزان قند احیاء کننده در سوربیتول: کمتر یا مساوی 0.3 میلی گرم در کیلوگرم

میزان سرب در سوربیتول: کمتر یا مساوی 1 میلی گرم در کیلوگرم


 

◄برای دریافت قیمت سوربیتول مایع کلیک کنید ( خرید سوربیتول مایع E420 )

خرید سوربیتول مایع, واردات سوربیتول مایع, فروش سوربیتول, سوربیتول کریستالی, پودر سوربیتول, خرید سوربیتول جامد, قیمت سوربیتول مایع, قیمت سوربیتول جامد

◄برای دریافت قیمت سوربیتول جامد کلیک کنید ( خرید پودر سوربیتول E420 )

خرید سوربیتول مایع، واردات سوربیتول مایع، فروش سوربیتول، سوربیتول کریستالی، پودر سوربیتول، خرید سوربیتول جامد، قیمت سوربیتول مایع، قیمت سوربیتول جامد