آبمیوه ها

آبمیوه ها عمدتاً از کنسانتره میوه ها تولید می شوند. برخی محصولات حاوی شیرین کننده ها و اسانس های مختلف هستند. همچنین به منظور نزدیک شدن به خواص طبیعی میوه ها، امکان افزودن انواع ویتامین به آبمیوه ها وجود دارد.