آب معدنی

آب های معدنی معمولاً به صورت آب خالص به صورت گاز دار و یا بدون گاز فروخته میشوند. انواع جدیدی از آب معدنیها (که شاید دیگر نتوان آنها را آب معدنی نامید)، با اسانس ها و رنگ های مختلف به صورت طبیعی و یا مصنوعی تولید می شوند.

This post is also available in: English