آب معدنی

آب های معدنی معمولاً به صورت آب خالص به صورت گازدار و یا بدون گاز فروخته می شوند. انواع جدیدی از آب معدنی ها (که شاید دیگر نتوان آنها را آب معدنی نامید)، با اسانس ها و رنگ های مختلف به صورت طبیعی و یا مصنوعی تولید می شوند.