آدامس

آدامس از طریق اکسترودِ گام بیس (پایه آدامس) در حضور اسانس ها، شکر و یا پلی اُل و دیگر عوامل بافت دهی (Texturizing Agents) تولید می شود. پس از تولید و هنگامی که قسمت اصلی آدامس آماده شد توسط شکر و یا سایر شیرین کننده ها پوشش داده می شود (Sugar Coating).

می توان از واکسینگ و یا پوشش فیلمی برای جذاب تر کردن محصول و کنترل رطوبت و افزایش شلف لایف (تاریخ مصرف) استفاده کرد. امروزه 97% بازار آدامس در تسخیر آدامس های بدون قند است که با استفاده از افزودنی هایی همچون سوربیتول، ماننیتول، زایلیتول و مالتیتول تولید می شوند.