اسنک های پُف داده شده

این نوع اسنک عموماً از مواد اولیه گلوله ای شکل تولید می شود. مواد اولیه تولید کننده پفک ها عمدتاً سیب زمینی، ذرت و آرد برنج هستند. این قرص های کوچک در روغن سرخ می شوند و حالت پفی به خود می گیرند و به این طریق بسیار ترد می شوند. پس از سرخ کردن انواع چاشنی، ادویه و طعم دهنده می تواند به محصول نهایی اضافه گردد.