بستنی

بستنی یک امولسیون هوادهی شده ی منجمد است که در آن گلبولهای چربی به صورت فازهای یخ زده پیوسته پخش شده اند. این فازها شامل حباب های کوچک هوا، شکر و تثبیت کننده ها هستند. بیشتر بستنی ها از ترکیب خامه یا سایر مشتقات شیر، شکر، شیر یا شیرخشک کندانس شده، تثبیت کننده ها، امولسیفایر ها و طعم دهنده های محتلف تولید می شوند. همچنین انواعی از بستنی بدون شیر و یا شیر بسیار کم مانند یخمک، بستنی یخی، شربت (نوعی بستنی سنتی خاومیانه) و غیره نیز وجود دارند.

بستنی با پایه شیر

واژه “بستنی” عموماً به خامه های منجمد که با پایه شیر تولید شده اند اطلاق می شود. بر اساس قوانین صنایع غذایی بین المللی بستنی های با پایه شیر باید دست کم محتوی 9%-12% شیر باشند، این رقم در برخی کشورها 16% است.

بستنی یخی

بستنی یخی یا لیموناد یخ زده از آب میوه، پوره میوه، شکر و طعم دهنده ها و به صورت بدون چربی تولید می شود. مواد اولیه ای که در تولید بستنی یخی استفاده می شوند شامل  مواد ضد کریستالی شدن مانند دکستروز یا سیروپ، پودر مالتیتول، تثبیت کننده هایی مانند آگار آگار، ژلاتین، صمغ عربی، زانتان و جایگزین های شکر مانند فیبر، ایزومالت، اولیگوفروکتوز و غیره هستند.