بیسکویت

واژه “بیسکویت” نه تنها شامل محصولاتی که ما به عنوان بیسکویت می شناسیم می شود بلکه انواع کلوچه، کوکی، کراکر، وافل، ویفر ، پتی بور و غیره را نیز در بر می گیرد. هر کدام از محصولات بیسکویتی که نام برده شد باید همواره خواص ذیل را دارا باشند: تردی، نرمی، طعم و عطر مطبوع.

This post is also available in: English