دسر

دسر های شیر فراورده های شیرین هستند که از تغلیظ شیر به وسیله استفاده از عوامل ژل ساز و تثبیت کننده ها تهیه می شوند. این نوع محصولات غالباً توسط میوه ها، شکلات و اسانس های خوراکی طعم دار می شوند. محصولاتی مانند پودینگ ها، کرم کارامل ها، شیر های طعم دار، شیر برنج آماده و فرنی آماده از این دست هستند.