سوسیس و کالباس (Processed meat)

محصولات گوشتی فراوری شده در صنعت غذای دنیا انواع بسیاری دارد اما مصرف کنندگان ایرانی عمدتاً خریدار دسته های غذایی ذیل هستند:

_ محصولات گوشتی فراوری شده تازه مانند همبرگر، سوسیس و ناگت مرغ

_ محصولات گوشتی پخته شده و خام مانند فرانکفورتر و مورتادلا

_ سوسیس و کالباس خشک و تخمیر شده مانند سالامی و انواع کالباس و ژامبون.