سوپ آماده

سوپ های آماده در انواع سنتی و مدرن تولید می شوند و می توانند مطابق با ذائقه ی هر خطه تغییر کنند. به طور مثال شرکت های بزرگ تولید کننده سوپ های آماده در اکثر کشورهای دنیا سوپ های محلی همان کشورها را تولید می کنند، در حالی که همزمان محصولات به روزِ مختص خودشان را نیز به فروش می رسانند. سوپ های آماده به شکل های رقیق، آش، پوره ای، خامه ای و سوپ های غلیظ مانند سوپ لابستر موجود هستند.