تولید شکلات

شکلات از دانه کاکائو تولید می شود و شاید بتوان گفت که مهم ترین شیرینی است که بشر تا کنون ایجاد کرده است. به طور خلاصه فرایند تولید شکلات شامل مراحل ذیل است:

_برداشت محصول دانه کاکائو

_فرمانتاسیون یا تخمیر خمیر کاکائو

_خشک کردن

_بو دادن در دمای 130_150 درجه سلسیوس

_آسیاب و تولید عصاره شکلات یا مایع شکلات

_خرد کردن و مخلوط کردن شکلات (با کره کاکائو، شیر، غیره)

_هم زدن به مدت 24 ساعت

_تمپرینگ (جهت تثبیت کریستال های روغن کاکائو)

_قالب ریزی

_بسته بندی

شکلات در انواع بسیار متنوعی تولید می شود اما می توان آنها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: شکلات تلخ و شکلات شیری. همچنین شکلات سفید نوعی از شکلات است که صرفاً از ترکیب کره کاکائو و شکر تولید می شود و البته عاشقان شکلات معمولاً این نوع را شکلات به حساب نمی آورند.