صنعت غذای کودک

نامکسون تامین کننده ی بسیاری از مواد اولیه و ترکیبات مورد نیاز جهت تولید غذای کودک می باشد.

کودکان نیازهای ویژه ای در تغذیه دارند که باعث می شود حیطه ی غذای کودک پیچیدگی های بسیار داشته باشد. شیر خشک، شیر خشک کمکی، سیریال های فراوری شده و غذای کودک جهت نوزاد، شیرخوار، نوپا، و نوباوه  رده های مختلف این صنعت را تشکیل می دهند.

شرکت نامکسون مواد اولیه صنعت غذای کودک را در دو بخش ارائه می کند:

_مواد اولیه تولید شیرخشک

_مواد اولیه تولید غذای کمکی (از شیر گرفتن کودک یا weaning food )

تولید شیرخشک

شیر خشک عمدتاً از شیر گاو و در مواردی از سویا تولید می شود. برخی شیرخشک ها حاوی آهن اندک هستند و برخی دیگر غنی از آهن می باشند. شیر خشک در فرم های مختلفی مانند “آماده مصرف”، “مایع کنسانتره” و “پودر کنسانتره” به فروش می رسد.

تولید غذای کمکی کودک (از شیر گرفتن یا Weaning Food)

نامکسون فروش و تامین بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید غذای کمکی کودک را انجام می دهد.

غلات و حریره های کمکی کودک به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: غذای کمکی ساده، غذای کمکی پروتئینه، غذای کمکی سرشار از پروتئین و غذای کمکی کامل. همچنین غذای کمکی کودک را که برای گرفتن از شیر مادر استفاده می شود می توان به دسته های فوری (مانند غذاهایی که قبلا پخته شده اند و تنها با اضافه کردن آب گرم آماده می شوند) و غذای کودک خام که برای آماده سازی نیاز به پخت با آب یا شیر دارند، تقسیم کرد.