فوندانت (Fondant)

فوندانت های نوعی از شیرینی ها هستند که به عنوان فیلینگ و یا پوشش برای کیک ها، کلوچه ها، آبنبات ها و غیره استفاده می شوند و به طریق پخت در حضور محلول شکر اشباع و با کشت میکروکریستال ها تهیه می شوند.

فوندانت عموماً ماندگاری بالایی دارند و این به دلیل میزان کم رطوبت درون آنها و میزان کریستالی است که در مراحل پایانی تولید آنها ایجاد می گردد. کیفیت فوندانت با میزان نرمی آن و همینطور یکنواخت بودن بافت کریستالی آن سنجیده می شود.

فوندانت ها با شکر و یا ترکیب شکر و دکستروز تولید می شوند.